Политика

 

ПОЛИТИКА НА САЙТА iznenadaime.bg

Обработката на личните данни се извършва въз основа на съгласие на Потребителите, както и на нормативно упълномощаване за обработване на данни, необходими за осигуряването и извършването на услугите, предоставени от БОБИ ЛУКС ЕООД в iznenadaime.bg

Данните, дадени от Потребителя по време на регистрацията се използват за целите на счетоводството, за свързване с Потребителя в рамките на iznenadaime.bg, както и за други дейности, свързани с изпълнение на споразумението за предоставяне на услуги от iznenadaime.bg. Тези данни могат да се използват за проверка дали регистрираното лице отговаря на изискванията и условията, изложени в Споразумението с Потребителя. Данните за контакт също се използват от БОБИ ЛУКС ЕООД за изпращане на информация за дружеството и услугите, предоставяни на Потребителите. Потребителят може да се откаже от получаване на тази информация по всяко време

Потребителските данни могат да бъдат направени достъпни за органи, имащи законово основание да ги получат, включително и съдебните власти


Посредством регистрирането ми в интернет сайта WWW.iznenadaime.bg, аз свободно и недвусмислено заявявам, че сам съгласен/съгласна името и адресът ми да бъдат обработвани от “БОБИ ЛУКС” ЕООД, както и от упълномощените от “БОБИ ЛУКС” ЕООД лица на територията на България и ЕС, с цел търговска информация, маркетинг и реклама.

С оглед на настоящата регистрация разбирам, че името и адресът ми като лични данни са обработени от “БОБИ ЛУКС” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни по българското законодателство, с цел да ми се даде възможност да участвам в томболите на “БОБИ ЛУКС” ЕООД, както и да получавам информация за нови продукти и услуги, промоции,  специални предложения и друга информация изпратена от iznenadaime.bg по е-майл или телефон.

 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Отговорността се поема от транспортната фирма, ако в товарителницата има опция застраховка, при желание клиента може да поиска опция тест, ако в товарителницата няма опция застраховка на продукта отговорността за повреда на стоката е поема от търговеца.
 

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и           без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който  клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.


При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните             разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката  са за сметка на клиента и не се възстановяват.

С настоящето потвърждавам, че съм запознат/запозната с правата, предоставени ми по Закона за защита на личните данни, включително, но не само, с правото на достъп и поправка на данните, както и с правото ми да се противопоставя на прехвърлянето на данните. По моя изрична молба  “БОБИ ЛУКС” ЕООД ще актуализира или изтрие моите лични данни (име и адрес) и ще уведоми за това в съотвествие с повелителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Промоциите в сайта iznenadaime.bg важат само при поръчка чрез платформата за онлайн пазаруване, 
промоциите не важат в магазина в гр.Пловдив на ул.Царевец 19.След поръчка в сайта клиента може да си вземе поръчката на място в офисите след като бъде уведомен, че поръчката е готова.